agdrtv.biz KGO - koszt zagospodarowania odpadami
 

KGO - Koszt gospodarowania odpadami.


Główny Inspektorat Ochrony Środowiska narzuca wszystkim firmom zajmującym się sprzedażą sprzętu RTV i AGD zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym uchwalone w ustawie w dniu 29 lipca 2005 roku w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz. U. Nr. 180, poz.1495 ), oraz następnie wprowadzonej w życie dnia 1 stycznia 2009 roku nowelizacji tej ustawy.

Użytkownicy mogą bezpłatnie oddać zużyty sprzęt tego samego rodzaju, oraz w tej samej liczbie w miejscu zakupu nowego urządzenia. Każdy ze sklepów ma obowiązek odebrać od Klienta zużyty sprzęt.

Uprzejmie informujemy iż, dnia 1 stycznia 2009 roku weszła w życie znowelizowana Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Mając powyższe na uwadze, a w szczególności znowelizowany artykuł 25 ustawy o treści: „Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych w przypadku sprzętu określonego w grupach 1, 2 , 4 – 6 w załączniku nr. do ustawy, przekazuje sprzedawcom detalicznym i sprzedawcom hurtowym informację o wysokości kosztów gospodarowania odpadami, obejmujących koszty zbierania, przetwarzania, recyclingu albo innego niż recycling procesu odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu ( art. 25 ust. 2 ). Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy „ koszty gospodarowania odpadami, o których mowa w ust. 2, stanowiące część ceny sprzętu, są uwidaczniane jako składnik tej ceny nabywcom„.  
W związku z powyższym informacje na temat kosztów gospodarowania odpadami znajdziecie Państwo poniżej:

Rodzaj sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Stawka jednostkowego kosztu gospodarowania odpadami KGO (pln netto)

Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 

Chłodziarki, zamrażarki, chłodziarko - zamrażarki 22,91 

Pralki automatyczne , suszarki do ubrań , zmywarki , piekarniki 6,27 

Pralki wirnikowe 1,60 

Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 

Kuchnie mikrofalowe   Odkurzacze 1,64 

Zegary , zegarki oraz urządzenia do celów odmierzania, wskazywania i rejestrowania czasu 0,41

Urządzenia do strzyżenia włosów, suszenia włosów, szczotkowania zębów, golenia, masażu oraz pozostałe urządzenia do pielęgnacji ciała 0,41 

Pozostałe małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego  0,41 

Sprzęt audiowizualny Odbiorniki radiowe 0,76 

Odbiorniki telewizyjne 5,84 

Kamery video 0,16 

Sprzęt video w tym : odtwarzacze DVD i Blue – Ray , nagrywarki DVD, zestawy kina domowego 1,31

Sprzęt hi – fi w tym : systemy audio oraz mini hi – fi, amplitunery , gramofony 1,31 

Pozostałe produkty lub sprzęt do celów nagrywania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów , w tym sygnałów lub innych technologii, dystrybucji dźwięku i obrazu za pomocą technologii telekomunikacyjnych w tym : słuchawki , dyktafony , mini - głośniki 0,05 

Pozostałe produkty lub sprzęt do celów nagrywania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, w tym sygnałów lub innych technologii, dystrybucji dźwięku i obrazu za pomocą technologii telekomunikacyjnych w tym : aparaty cyfrowe, foto drukarki, głośniki samochodowe, nawigacja samochodowa. 0,76 

Odtwarzacze MP3 i MP4 0,02

Zgodnie z ustawą o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym (ZSEE) z dnia 29 lipca 2005r. oraz ustawą o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach z dnia 13 września 1996r konsument :

 • Konsument nie może wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. (art.36 ustawy ZSEE). Za pozostawienie tego typu sprzętu w miejscu do tego nie przeznaczonym (np. wyrzucenie do śmietnika, wystawienie przed blok czy porzucenie w lesie) grozi kara grzywny od 20 do 5000 zł. (art. 74 ustawy ZSEE)
 • Zobowiązany jest oddawać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierającemu taki sprzęt. (art.35 ustawy ZSSE)
 • Zbierającym zużyty sprzęt określa się (art.3 ust. 16 ustawy o ZSEE): - prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, punkt skupu złomu (mający pozwolenie na działalność oraz zarejestrowany w GIOŚ) lub zakład przetwarzania, - gminną jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, - prowadzącego punkt serwisowy, - sprzedawcę detalicznego i hurtowego.
 • Konsument ma prawo nieodpłatnie oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w punkcie zbierania. (art. 37 pkt 2 w związku z art.35 ustawy ZSEE).
 • Informacje obejmujące adresy punktów zbierania zużytego sprzętu, które działają na terenie danej gminy znajduje się na stronie internetowej danej gminy lub są podawane do wiadomości w inny zwyczajowo przyjęty sposób np. w gablotach informacyjnych. (art.3 ust. 2 pkt.6a ustawy UCiPwG)
 • Konsument ma prawo do nieodpłatnego oddania swojego zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego w sklepie, który przyjmuje zużyty sprzęt w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt na zasadzie jeden za jeden, czyli lodówka za lodówkę, telewizor za telewizor, suszarka do włosów za suszarkę, świetlówka za świetlówkę itp. (art. 42 ust. 1 ustawy ZSEE)
 • Konsument ma prawo do nieodpłatnego oddania zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego w punkcie serwisowym, jeżeli naprawa sprzętu nie jest możliwa lub jest nieopłacalna (art. 42a ust. 1 ustawy o ZSEE)

  Konsument ma prawo do informacji o wysokości Kosztów Gospodarowania Odpadami (art. 25, ust. 7 ustawy o ZSEE)


 •  

  Masz pytanie? Napisz do nas na adres info@agdrtv.biz
  Zapraszamy do zakupów online!

   

   
   
  Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
  Dowiedz się więcej o plikach cookies oraz o Polityce ochrony prywatności
  Zamknij komunikat